ao dau mu 2015

ao dau mu 2015 – ao dau mu 2015

Song hành cùng vinh quang trên sân cỏ, những chiếc áo đấu của MU đã trở thành biểu tượng trên toàn cầu. Dưới đây là 18 mẫu áo đã được Quỷ đỏ sử dụng  trong kỷ nguyên Premier League: Mẫu áo đấu ở mùa giải 2017/2018 Mẫu áo đấu ở mùa giải 2016/2017 Mẫu áo đấu ở mùa giải 2015/2016 Mẫu áo đấu ở mùa giải 2014/2015 Mẫu áo đấu ở mùa giải 2013/2014 Mẫu áo đấu ở mùa giải 2012/2013 Mẫu áo đấu ở mùa giải 2011/2012 Mẫu áo đấu ở mùa giải 2010/2011 Mẫu áo đấu ở mùa giải 2009/2010 Mẫu áo đấu trong giai đoạn 2007-2009 Mẫu áo đấu ở mùa giải 2006/2007 Mẫu áo đấu trong giai đoạn 2004-2006 Mẫu áo đấu trong giai đoạn 2002-2004
Mẫu áo đấu trong giai đoạn 2000-2002 Mẫu áo đấu trong giai đoạn 1998-2000 Mẫu áo đấu trong giai đoạn 1996-1998 Mẫu áo đấu trong giai đoạn 1994-1996 Mẫu áo đấu trong giai đoạn 1992-1994

Xem thêm:  áo arsenal sân khách 2017
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$